Wanneer gebruik je welk blusmiddel?

Match blusmiddel met de bijbehorende brandklasse

Alle branden kunnen opgedeeld worden in zes brandklassen. Weet je in welke brandklasse een brand valt, dan weet je ook welk blusmiddel je bij het blussen van de brand kunt gebruiken.

Op elk brandblusmiddel staat met een symbool aangegeven welke brandklasse ermee geblust kan worden. Gebruik nooit een brandblusmiddel dat niet geschikte is voor de brandklasse.

Alle brandklassen

 • Brandklasse A – Brand van vaste stoffen, bijvoorbeeld een tafel, een computer of een schuur.
 • Brandklasse B – Brand van vloeibare stoffen, bijvoorbeeld benzine of frietvet.
 • Brandklasse C – Brand van gassen, bijvoorbeeld LPG of propaan.
 • Brandklasse D – Brand van metalen, bijvoorbeeld: aluminium of metaal.
 • Brandklasse E – Brand van elektriciteit. In Nederland gebruiken we deze klasse niet.
 • Brandklasse F – Brand van olie en vetten, bijvoorbeeld frietvet of bakolie.

 Welk blusmiddel gebruik je?

Brandklasse A – Brand van vaste stoffen, bijvoorbeeld een tafel, een computer of een schuur.

 • Water
 • ABC-poeder
 • Sproeischuim
 • Blusdeken

 Brandklasse B – Brand van vloeibare stoffen, bijvoorbeeld benzine of frietvet.

 • ABC-poeder
 • Co2
 • Sproeischuim

Brandklasse C – Brand van gassen, bijvoorbeeld LPG of propaan.

 • ABC-poeder

Brandklasse D – Brand van metalen, bijvoorbeeld: aluminium of metaal.

 • D-poeder

Brandklasse E – Brand van elektriciteit. In Nederland gebruiken we deze klasse niet. Kijk wat er precies brandt en gebruik de bijbehorende blusmiddelen.

Brandklasse F – Brand van olie en vetten, bijvoorbeeld frietvet of bakolie.

 • Vetblusser
Tags: ABC-poeder Bedrijfshulpverlening BHV Brand Brandblusmiddel Brand blussen Brandklasse Co2 D-poeder Sproeischuim Vetblusser

Over PulseBHV

Waar zijn we goed in?

PulseBHV geeft Bedrijfshulpverlening (BHV) en aanverwante cursussen in heel Nederland. Onze instructeurs trainen uw medewerkers in een dag op tot BHV'er, zodat uw onderneming aan BHV-regelgeving voldoet en uw BHV'ers in staat zijn om eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te blussen en een ontruiming te begeleiden.

20+
Jaren ervaring
15
Docenten
30+
Locaties